Tarieven 2023-2024

Onze tarieven zijn opgebouwd uit een vast deel en een bedrag per leerling. We hanteren voor het regulier basisonderwijs een minimum van 20 leerlingen. Hieronder de kosten bij een bezoek met 20 leerlingen en de kosten voor een extra leerling.

Tarief Bouwstenen
  • Regulier bezoek/Binnen de regio: €101,00 / €2,50
  • Continurooster/Binnen de regio : €152,00 / €3,80
  • Regulier bezoek/Buiten de regio : €179,00 / €6,40
  • Continurooster/Buiten de regio : €268,00 / €9,60
Tarief Thema’s
  • Binnen de regio: variëren tussen €77,00 / €1,30 en €205,00 / €7,70
  • Buiten de regio: variëren tussen €101,00 / €2,50 en €255,00 / €10,20