Produceren

Bij produceren gaan de leerlingen een product maken. Hiervoor is 60 minuten beschikbaar. Hieronder staan de verschillende producten. Per product staat een maximaal aantal leerlingen.