Voorwaarden en Tarieven

AANDACHTSPUNTEN

Tarieven 2019-2020

Prijzen zijn per leerling per bezoek. We hanteren een minimum van 20 leerlingen. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen hierover met ons contact opnemen.

Tarief Bouwstenen
 • Regulier bezoek/Binnen de regio: €4,00
 • Continurooster/Binnen de regio: €6,00
 • Regulier bezoek/Buiten de regio: €7,00
 • Continurooster/Buiten de regio: €10,50
Tarief Thema’s
 • Binnen de regio: de thema’s variëren tussen €3,00 en €4,00
 • Buiten de regio: de thema’s variëren tussen €4,50 en €6,00

BEGELEIDING en ASSISTENTIE

 • In onze techniekhal met professionele apparatuur is altijd een zaalcoördinator (ZC) van TechnoPromo en een leerkracht aanwezig. Zij hebben gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid, waarbij de ZC de techniek, apparatuur en veiligheid bewaakt en de leerkracht toezicht houdt op de leerlingen
 • Voor de ouders en/of begeleiders is een belangrijke taak weggelegd. Zij helpen door het proces uit de lesopdrachten stap voor stap mee te volgen. Door de aanwezigheid van voldoende ouders en/of begeleiders kunnen de activiteiten diepgaander van aard zijn
 • We rekenen op voldoende begeleiding, 1 per 6 kinderen. Mocht er te weinig begeleiding zijn, dan kunt u TechnoPromo tevoren vragen om een extra medewerker. Dat zal tot een geringe kostenverhoging leiden.

FACTURERING en ANNULERING

 • Factureren doen wij pas na uw bezoek. Er worden facturen gestuurd naar de administratie van uw school. Indien u dit anders wilt, kunt u contact opnemen met TechnoPromo
 • We hopen dat het niet nodig is, maar in een aantal situaties kunt u voor annuleringskosten komen te staan. Probeer dit te vermijden. Tot uiterlijk 2 weken vóór het bezoek kunt u nog kosteloos annuleren
 • Kosten bij annulering zijn 75% van de factuur indien er een nieuwe afspraak gemaakt wordt en 100% indien er geen nieuwe afspraak gemaakt wordt.

VEILIGHEIDSPROCEDURE

 • Geen loszittende kleding of strikje
 • Soms wordt beschermende kleding verstrekt
 • De haren dienen opgeknoopt te worden tot een paardenstaart
 • Dichte schoenen zijn vereist; let daarop speciaal in de zomer

CORRESPONDENTIE en CONTACT

 • Correspondentie graag via e-mail naar: info@technopromo.nl
 • Ook kunt u ons bereiken via 0485 – 351 833.

VEEL PLEZIER TIJDENS DE TECHNIEKLES en kom vaker op bezoek !