Voorwaarden bezoek

BEGELEIDING en ASSISTENTIE

 • In onze techniekhal met professionele apparatuur is altijd een zaalcoördinator (ZC) van TechnoPromo en een leerkracht aanwezig. Zij hebben gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid, waarbij de ZC de techniek, apparatuur en veiligheid bewaakt en de leerkracht toezicht houdt op de leerlingen
 • Voor de ouders en/of begeleiders is een belangrijke taak weggelegd. Zij helpen door het proces uit de lesopdrachten stap voor stap mee te volgen. Door de aanwezigheid van voldoende ouders en/of begeleiders kunnen de activiteiten diepgaander van aard zijn
 • We rekenen op voldoende begeleiding, 1 per 6 kinderen. Mocht er te weinig begeleiding zijn, dan kunt u TechnoPromo tevoren vragen om een extra medewerker. Dat zal tot een geringe kostenverhoging leiden.

VEILIGHEIDSPROCEDURE

 • Geen loszittende kleding of strikje
 • Soms wordt beschermende kleding verstrekt
 • De haren dienen opgeknoopt te worden tot een paardenstaart
 • Dichte schoenen zijn vereist; let daarop speciaal in de zomer

AANMELDEN BEZOEK

 • Een bezoek kunt u aanmelden via het inschrijfformulier dat wij jaarlijks aan alle scholen sturen, telefonisch of via het contactformulier
 • Voor de aanmelding hebben wij de volgende gegevens nodig:
  • Groep/Klas
  • Aantal leerlingen
  • Welke Bouwstenen of Thema’s
  • Maand voorkeur
  • Weekdag voorkeur
 • Wij hebben mogelijkheden voor scholen met continurooster die een lange bijeenkomst willen plannen. Hiervoor hebben wij de woensdagmiddag gereserveerd
 • Wilt u thematische activiteiten uitvoeren, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te melden
 • De aanmeldingen worden opvolgorde van binnenkomst verwerkt en gepland. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
 • Na planning ontvangt u per mail een bevestiging
 • Het ingeplande bezoek dient door een tekenbevoegd persoon via de bevestigingsknop in de mail worden bevestigd
 • Na deze bevestiging is het bezoek definitief en dient u dit in uw agenda vast te leggen
 • Aan het wijzigen of annuleren van een bevestigde afspraak kunnen kosten verbonden zijn

FACTURERING en ANNULERING

 • Factureren doen wij pas na uw bezoek. Er worden facturen gestuurd naar de administratie van uw school. Indien u dit anders wilt, kunt u contact opnemen met TechnoPromo
 • We hopen dat het niet nodig is, maar in een aantal situaties kunt u voor annuleringskosten komen te staan. Probeer dit te vermijden. Tot uiterlijk 2 weken vóór het bezoek kunt u nog kosteloos annuleren
 • Kosten bij annulering binnen twee weken, indien er een nieuwe afspraak gemaakt wordt, zijn 50% van de oorspronkelijke kosten. Bij geen nieuwe afspraak wordt het volledige bedrag van de geannuleerde afspraak gefactureerd.

CORRESPONDENTIE en CONTACT

 • Correspondentie graag via e-mail naar: info@technopromo.nl
 • Ook kunt u ons bereiken via 0485 – 351 833.

VEEL PLEZIER TIJDENS DE TECHNIEKLES en kom vaker op bezoek !