Bedrijfsbezoeken 2020-2021

Door de beperkingen wegen Covid-19 zijn de in maart 2021 geplande bedrijfsbezoeken helaas niet door gegaan. Er is daarna onderzocht of er belangstelling was voor een uitwijk naar juni 2021 (voor huidige groep 7) of oktober 2021 (voor huidige groep 7 die dan groep 8 zijn). Uit dit onderzoek bleek een iets grotere voorkeur voor oktober. Gezien ontwikkelingen van de besmettingen in maart, hebben we gekozen voor het alternatief in oktober.

De data zijn:

  • Dinsdag 12 oktober 2021
  • Woensdag 13 oktober 2021
  • Vrijdag 15 oktober 2021

Er gaat een wereld open …
Het project Bedrijfsbezoeken begint met een voortraject volgens een digitaal lespakket, waarin de kinderen zich oriënteren op werk in zijn algemeenheid. Vervolgens maken ze kennis met beroepen of sectoren en het te bezoeken bedrijf.
De leerlingen worden ingedeeld in subgroepen van circa tien leerlingen. De bezoeken vinden plaats bij bedrijven in de eigen regio, om zo techniek in het bedrijfsleven te ontdekken. Wij proberen om de bedrijven zo dicht mogelijk bij u in de buurt te regelen. Als begeleiding rekenen de bedrijven op minimaal één begeleider per vijf leerlingen.
Terug op school gaan ze aan de slag met een presentatie voor de andere subgroepen. Op deze manier kan een leerling in meerdere bedrijven “binnen kijken“. Wij schatten dat de tijdsinvestering die het in uw jaarprogramma vraagt ongeveer tien lesuren bedraagt. Uit onze waarnemingen en ook uit de evaluaties blijkt dat de leerlingen de bedrijfsbezoeken altijd geweldig vinden.
Ter voorbereiding kunt u onderstaand document downloaden:

Aanmelden, van de groep 8 van schooljaar 2021/2022, voor de Bedrijfsbezoeken kan via onderstaand formulier. Deze volledig ingevuld en door de directie retour sturen aan: bedrijfsbezoeken@technopromo.nl

Covid-19
Wij vragen alle deelnemers de Bedrijfsbezoeken in te plannen met de wetenschap dat iedere school of bedrijf of TechnoPromo te zijner tijd door Covid-19 kan besluiten de geplande bezoeken niet door te laten gaan.

Wij hopen dat de leerlingen weer veel op kunnen steken en volop genieten tijdens de bedrijfsbezoeken. Als er nog vragen zijn, kunt u altijd contact met ons opnemen.