ANBI

TechnoPromo is een stichting zonder winstoogmerk en mede daardoor hebben we de ANBI-Status gekregen. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende  Instelling.  Met deze status kunnen wij makkelijker subsidies aanvragen en  sponsoren werven. Subsidieverstrekker en sponsoren weten dat zij geld geven aan een instelling die voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden. Particuliere sponsors kunnen hun giften aan een ANBI aftrekken van de belasting. Eén van de voorwaarden voor een ANBI-status is, dat een aantal gegevens openbaar gemaakt dienen te worden: Beleidsplan TechnoPromo en Standaardformulier publicatieplicht ANBI