Bedrijfsbezoeken

Bedrijfsbezoek bij Goss te Boxmeer

Het project Bedrijfsbezoeken begint met een voortraject volgens een digitaal
lespakket, waarin de kinderen zich oriënteren op werk in zijn algemeenheid. Vervolgens maken ze kennis met beroepen of sectoren en het te bezoeken bedrijf. Voor het bezoek gaan de kinderen via internet zich voorbereiden op het bedrijf dat zij gaan bezoeken.

De leerlingen worden ingedeeld in subgroepen van circa tien leerlingen. Zij gaan op bezoek bij bedrijven in de eigen regio, om zo techniek in het bedrijfsleven te ontdekken. Wij proberen om de bedrijven zo dicht mogelijk bij u in de buurt te regelen.

Terug op school gaan ze aan de slag met het maken van een presentatie voor de andere groepen. Zo krijgen alle kinderen de informatie van alle door de school bezochte bedrijven.

Uit onze waarnemingen en ook uit de evaluaties blijkt dat de leerlingen, scholen en  de deelnemende bedrijven  zeer enthousiast over deze bedrijfsbezoeken zijn.